Sayfalarımızı ana hatlarıyla tanıtmak istersek:
 
I. ULUSAL KALKINMA
Bu başlıkta ulasal kalkınma sevdamızı dile getiriyoruz. Oldukça uzun bu bölümün içeriğinde  teknolojinin ve ideolojinin  temelini  teşkil eden yöntembilim ve insabilime ilişkin uzun vadeli çalışmalrımızdan kısaca bahsedilerek kısa vadeli önlem ve önerileriden bahsedilmiştir.
A. İnanıyorsanız
Bu başlıkta Kültür Bakanlığınca 1998 Aralık ayında düzenlenen IV. Yayın kongresinde kişisel olarak sunulan "ULUSAL KALKINMANIN KOŞULLARI Bilgi Toplumu ve Hukuk Devleti" isimli bildirimiz yer almaktadır. Tam İstihdam odağın ekonominin bilim toplumuyla, politikanın hukuk devletiyle ilişkileri kurgulanmıştır.

 
 
 
 
 
 
 

  III.DEVLETİN YÜKLESMESİ İÇİN
Burada Sivil Toplum Kuruluşları (STK)nı SÜD'ü içmeye çağırıyorum. Devleti beklersek keçileri kaçıracağız gibime geliyor. S(sanayi), Ü(üniversite) ve D(devlet) yararlı bir üçlü teşkil edecekler ama galiba aralarına harç olacak (STK) eksik olduğundan bir türlü bir araya bir'leşemiyorlar.
A. İstiyorsanız
Bu başlıkta  toplumsal belleğin deposu ve ulusal zekanın odağı olan bu haliyle kocaman bir bilgisayar yani büyük bir bilgisaray olması gereken milli kütüphaneye ilişkin kişisel bir rapor sunulmuştur.


II. MİLLİ KÜTÜBHANENİN
Bende herkes gibi bilişimin ileride alacağı  gelişmelerin bilgi bankası ve yapay zeka yönünde pro-tasar ve pro-karar üreten özekler şeklinde olacağını düşünüyorum. Bu başlık altında MK'mizin bilgi-bankası olarak ulusal bilgi ağının odağa olmaya hazırlanması yolunda geç kalmaktan doğan endişeleri dile getiriyorum.

A. Bekliyorsanız
Bu başlıkta IV.Yayın Kongresinde Derleme ve Bibliyografik Derleme komisyonu üyesi olarak Komisyona sunduğum Kütüphanecilik(Bibliyografi) ten Kitapbilim (Bibliyoloji)'e başlıklı raporda geçişi düşlediğimden ona temel teşkil edecek yeni bir ilimler sınıflamasının işaretleri  veriliyor.

dikkat dikkat dikkat dikkat dikkat
IV. ÇAĞIRIYORUZ
Olanca meşguliyetine ve bunca zenginliğine rağmen bilişimdeki müthiş gelişmelerin geleceğini kitabıyla fırsat bulabilen  Bill GATES'in "Önümüzdeki Yol" isimli eseriyle dünya kamu oyunda geleceğimizi belirlemek amacıyla açtığı tartışmaya katılmayı ve  kitabına cevab vermeyi kendimizi  mecbur bildik. istedik. Fakat İngilizce bilemediğmizden kendisine gönderemedim. Sevabına biri tercüme eder gönderir bizden de selam ederse memnun oluruz.

 
Osman ZİYAOĞLU
Birazcık kendimden   bahsediyorum. Sizleri YÖNTEMBİLİM VE İNSANBİLİM  sayfalarına  çağırıyorum.