DEVLETİN YÜKSELMESİ İÇİN
BİLİM ÇAĞI VE BİLGİ TOPLUMUNDA
ÇALIŞMAK VE YARIŞMAK

Bilgi, insanın doğruya ve gerçeğe ulaşmasının esas vasıtası olması yanında bugün askeri ve ekonomik gücün de asli amili haline dönüşmüştür. 

Elbette kaynağında ve hedefinde erdemli olmazsa, bilgi kimseye mutluluk vermez. Fakat erdem ve mutluluğun yeterli olmasa bile gerekli şartı yine bilgidir.

Eğer ideolojik bilginizi geliştirmek ve teknolojik yeteneğinizi artırmak ve bunlarla hakkı yaymak ve hayrı paylaşmak istiyorsanız mümkün olduğu kadar çok bilgiye erişmeli ve ona olabildiğince hızlı ulaşmalısınız. Çünkü erişebildiğiniz kadar ÇOK bilgiyi işler ve ulaşabildiğiniz kadar ÇABUK bilgi üretirsiniz.

İnsani görevimizi yerine getirmenin ve milli onurumuzu korumanın ön koşulu olan çok ve çabuk bilgi işleme ve üretme, ancak bilgisayar denilen ışık hızıyla yazan KALEM ve atomik hacimde yazılan KAĞIT ile yapılabilir. Şimdi geleneksel bilişim araç ve gereçlerini kullanmayı sürdürmek, uçakla gidilen yere bisikleti kullanmak gibi bir şaşkınlık olacaktır. 

Araçlarımızın efendisi elektronik cihazlarımızın zirvesinde yer alan bu makine, üretimden tüketimi, eğitimden yönetime bütün sosyal hayatımızı işgal eder hale gelmiştir. Dünyayı bir köy gibi küçülten radyo-tw telefon-fax gibi araçlarının yanında onlarla birleşip onları daha etkili hale getiren bilgisayar, giderek uluslararası kamuoyunu belirleyecektir. Bilgisayarı kullanmak yetmez bilgiyle uğraşan herkesi, bu çağdaş ışıkhızlı/telefonlu/kalem ve atomikhacimli/televizyon/kagıt olan bilgisayar/medya/internet olanığından yararlanması için özendirmeliyiz. Belki çağımızda ideo-tekno  bu yarışı kazanarak,   ekonomik-politik çekişmenin  kökeni olan uluslar ve devletlerin eğemenlik  çekişmesinin  terör ve anarşi  savaşının önlenmesinin biricik yolu olan bilgi toplumuna ve hukuk devletine giden mutlu ve kutlu yolun açılması lazımdır.  

Bilgi işlem cihazlarının geliştiği 70’li yıllardan beri sürekli gündemi işgal eden aşırı politize olmuş sağ-sol kavgası iletişimi önlerken bu çekişmeye çare görülen ara-rejim baskıları özgürlükleri engellemektedir. Oysa bilgi işlem ortamının olumlu koşulları olan bu diyalog ve hürriyetler, çağdaş bilişim araçları kadar gereklidir. Bilgi alışverişini kısıtlayan ve hoşgörüyü kaldıran bu kavganın ve baskının izalesi doğrudan elimizde değildir. Fakat özel başarının ve toplumsal yaşantının olmazsa olmaz bir gereci ve küresel yarışmanın etkili bir aracı olan bilgisayarı kullanmak, özendirmek ve yaygınlaştırmakla dolaylı bir etki yapabiliriz.

İlk emri oku olan dinimizle bağdaşmayan bilim açığını kapatmak için ÇOK ÇALIŞMALIYIZ. Sanayi toplumunu kaçıran atalarımız gibi bizde torunlarımıza mahcup olmamak için bilim YARIŞINDA ÇABUK OLMALI, bilgi toplumuna katkıda bulunmalıyız.