ESMA-İ     İLAHİYYE


İlahi  Sıfatlar
İcabi  (14 sıfat) İmtinai (14 sıfat)

 
SUBUTİ   TARİF  (3 sıfat)

SELBİ TARİF  (3 sıfat)
SIFAT-I HAYATİYYE  (8 sıfat) 
SIFAT-I RUBUBİYYE (6 sıfat) 

esma-ül hüsna


Şuunat-ı (ESMA-İ HÜSNA) İlahiyye (99 isim)

 
celali/ Tebir-i Uzma ve  Tebrik-i Ulya -33isim

 
cemali/ salavatı-ı tayyıbe-33 isim

 
kemali / tahiyyatı-ı mübareke-33 isim

 
 
 
SAYFA SONU

ANA SAFYA