ÇAĞRI

SORU:(*)
Ulusal kalkınmanın koşulları olan bilgi toplumu ve hukuk devletinin gerçekleşmesinde hayati rolü olan ve genel eğitimi dolaylı etkileyen hukuk eğitimimizde, hukuk felsefesi  yanında hukuk mantığı ve bilim metodolojisi konusunda  araştırma ve eğitimi verilmesi gerekmez mi ? 

GÖRÜŞLERİM:
              Bilimsel gerçekliği özdeşlik ve nedensellik ilkesiyle kuruyoruz. Hukuki sorumluluğu da özgürlük ve amaçsallık ilkesiyle. Bu ilkeler Aristo'nun dört sebeb kuramında entegre edilmiş iken  Çağdaş Bilimin, kozalite ve teleoloji ayırımıyla , evren ve insan ilimlerinin arasının açıldığını düşünüyorum. Bu yüzden batıda, uygarlık teknoloji üzerine gelişme göstermesine karşın insan hakları konusunda da doksanlı yıllar, kan ve gözyaşına tanıklık etmiştir.

              Ekonomik büyümeyi sekteye uğratan ve endüstriyel ilerlemeyi  geçiktiren; kronik bir sorun olan laikliğin çözülmesini ve demokrasinin sürekliliğini engelleyen; Aklın  ışığını yarım bırakan ve vicdanın aydınlığını  yanlı kılan eden bu kavramsal yanlışın kökenine inilmesi gerektiğini düşünüyorum.Bu yönden mantık eğitimi ve metodolojik  araştırmaları, hukuk eğitimini daha başarılılı ve verimli yapacaktır.

               Bilimsel yaklaşımı yaygınlaştıracak ve hukuksal duyarlığı artıracak böyle bir hukuk eğitimi; aklı hür, vicdanı hür ve irfanı hür öğrencileri meyve verecektir. Ayrıca cumhuriyetin dayanağı olan faziletli aydınlarımızın kuracağı dialog, konsensüs ve birlik, küresel uygarlığa katkıda bulunarak uluslar arası saygınlığımızı yükseltecektir. 

                İnsanlar bilimin ürünlerini ve hukukun çözümlerini tanıdıkça;  saplantı ve önyargının panzehiri özgür düşünmenin ve davranışın,  önemini daha iyi anlayacaktır. Tartışma ve eleştirinin can damarı özgün düşüncenin ve çalışmanın değerini kavrayacaklardır.
Bunlarla  beraber, özgürlüğün ve özgünlüğün kökeni  bireysel özerkliği sağlayan  yöntembilimsel eğitim ve araştırmalara yetkililerimizin yardımını umuyor ve aydınlarımızın desteğini bekliyorum. Yukarıdaki soru, 16.01.2000 tarihinde yapılan   HUKUK 2000 Kurultayında  Hukuk Eğitimi konulu açık oturumda sorulmuştur.