KÜRESEL BİLGİ YARIŞI

       1. Bilgi, insanın doğruya ve gerçeğe ulaşmasının esas vasıtası olması yanında ulusal kalkınmanın da temel koşullarındandır. Elbette kaynağında ve hedefinde erdem olmazsa, bilgi kimseye mutluluk vermez. Fakat erdem ve mutluluğun yeterli olmasa bile gerekli şartı yine bilgidir.

       2. O halde iyiliği paylaşmak ve güzeli bulmak için doğruyu yaymak ve gerçeği aramak amacıyla mümkün olduğu kadar çok bilgiye erişmeli ve ona olabildiğince hızlı ulaşmalıyız. Çünkü erişebildiğiniz kadar çok bilgiyi işler ve ulaşabildiğiniz kadar çabuk bilgi üretiriz.

       3. Başka bir ifade ile insani görevimizi yerine getirmenin ve milli onurumuzu korumanın yolu olan daha çok ve daha çabuk bilgi işleme ve üretme, ancak ışık hızlı KALEM ve atomik hacimli KAĞIT olan bilgisayarla mümkündür. İnternetle küresel bilgiler bir KİTAP şekline getirildiğinden, bu iki aracı kullanmayanın okuyup-yazması işe yaramıyor demektir.
 
       4. Araçların efendisi elektronik cihazların zirvesinde yer alan bu makine;aynı zamanda küresel bilgi yarışının platformudur da. Sayısal iletişimin üretimden tüketime, eğitimden yönetime bütün sosyal hayatımızı işgal etmesi bunun bir kanıtıdır. Dünyayı bir köy gibi küçülten radyo-tv telefon-faxı birleştirip onları daha etkili hale getiren bilgisayar, internet denilen bilgisayar haberleşmesiyle, uluslararası kamuoyunu belirleyen kitle haberleşme aracı da olmuştur.

       5. Bilgi işlem cihazlarının geliştiği yetmişli yıllardan beri politize ve terörize edilen kavgalar, zihinlerin bilim ve bilişime yönelmesini önlemektedir. Bu çekişmeye çare görülen ara-rejim baskıları da bilgi toplumunun olmazsa olmaz şartı olan özgürlüğü kaldırmaktadır. Oysa ulusal birikimin işletilmesi ve toplumsal deneyimin işlenmesi için özgürlük diyalog ve iletişim, çağdaş bilişim araçları kadar gereklidir. 

       6. İş birliğini ve dayanışmayı kaldıran kavganın ve baskının doğrudan izalesi elimizde değildir.Ancak hoşgörü ve tanışmayı özendirmenin, kaliteye ve başarıya öykünmenin aracı olan bilgisayar ve interneti kullanarak, toplumun istikrarı ve refahına dolaylı etki yapabiliriz.

       7. Askeri ve ekonomik savaşın ideo-teknik bilgi yarışına dönüştüğü çağımızda, ilk emri oku olan dinimizle bağdaşmayan bilim açığını kapatmak için  çok çalışmalıyız. Sanayi toplumunu kaçıran atalarımız gibi bizde torunlarımıza mahcup olmamak için bilim yarışını kazanmada çabuk olmalyız. 03/02/2000