SIFAT-I İLAHİYE
Makul, mahsus olarak anladığımız ve Ayeti Kerimelerle menkul şekilde bildirilen  Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sıfatları,  İslam Kuramında;
A-VACİB SIFATLAR (Makul)
(Kemal Sıfatlar) ON DÖRT (ALTI +SEKİZ SIFAT)
B- MÜMTENİ SIFATLAR (Mahsus)
(Noksan Sıfatlar) (ONDÖRT SIFAT)
C- CAİZ SIFATLAR (Menkul)
(Rububi Sıfatlar) (DOKSAN DOKUZ)  olarak bölümlenebilir..

VACİB SIFATLAR: Altısı zati sekizi hayati sıfatlar olmak üzere on dört tanedir.  İhlas ve Ayetel Kürside açıklanmıştır. Cenabı Hakkın Hayati Sıfatları, on cümlecikten ibaret bir cümle olan, AyetelKürside anlatılmıştır. Zati sıfatlar ise, 4 CÜMLELİK İhlas Süresinde üç olumlu (subuti tarif) ve üç olumsuz (selbi tarif)  altı HÜKÜM halinde bildirilmiştir. (25.Söz1.Şule, 1.Şua 2. Nokta)