OLUMLU TANIMLAR

Cenabı Hakkın Vacib sıfatlarından ZATİ ALTI SIFATINDAN üçü,  tarif-i subuti  ile VUCUD sıfatı, ilk gurub olumlu iki cümle anlatılmıştır. Yani VACİB-ÜL VUCUD, VAHİD Ü EHAD ve KAİM Ü DAİM olan Allahü 
Teala ve Tekaddes Hazretleri Birinci şu üç hükümle ifade edilmiştir. 
1. ULUHİYET (Hüve-ALLAH)
2. EHADİYET (fe hüve - EHADÜN)
3. KAYYUMİYET (fe hüve - SAMEDÜN)