OLUMSUZ CÜMLELER

Cenabı Hakkın Vacib sıfatlrından ZATİ ALTI SIFATINDAN yukarıda belirtilen üç adet VUCUD sıfatından başka; olan üç edet nefsi-selbi / VAHDET sıfatı vardır. Bu üç hükümde son iki ayette (cümlede) ifade edilmiştir.
3.KIDEM (fe iza LEM YELİD)
4.BEKA (fe izaLEM YULED)
6.EHADİYET (fe iza LEM YEKÜN LEHU KÜFÜVEN EHAD)
Yani
1.KIDEM; ÖNCESİZ,  BAŞSIZ VE SONSUZ yani MECAZİ  İSTİMDAD  VE İSTİMRAR  YANİ SÜRERLİLİK  vasfı; 
EZELİ VE EBEDİ'lik sıfatı
2.BEKA; SÜREKLİ , BİTMEZ VE  TÜKENMEZ yani MÜŞABİHİ  İSTİKRAR VE DEVAM YANİ  KARARLI KALICILIK vasfı; 
HALİDİ VE SERMEDİ'lik sıfatı
3. EHAD; ÖRNEKSİZ , BAŞKASIZ  VE BENZERSİZ yani TEKBAŞINA VE BAŞLIBAŞINA YANİ BİRLİK VE TEKLİK vasfı;  
ADEM-İ MÜMASELET VE MÜŞABEHET'lik sıfatı.
İhlas suresindeki hem bütün cümleleri özetleyen hem son cümleyi ilk cümleye bağlayan "EHAD" SÖZCÜĞÜ, bize, ZIDDI ve NİDDİ bulunmayan, MİSLİ VE ŞEBİHİ olmayan, eşsiz ve benzersiz Cenabı Hakkın 
(BİR) YALNIZ VE (BİRİCİK) YEKTA oluşunu yani O'nun 
TEK'LİĞİNİ anlatır.