SIFAT-I HAYATİYYE

Cenabı Hakkın Vacib Kemal Sıfatlarından üçüncü gurubu, Ayetelkürsi'ne anlatılan Sıfat-ı Subutiyye veya Sıfat-ı Seb'a da denilen HAYATİ SIFATLAR oluştururlar. Zati sıfatlar AKLİ yönden nazari ve şuuri olarak tanınırken bunlar HİSSİ yönden ameli ve hayati olarak bilinirler. Ayetelkürsi'nin oncümlecikten ibaret bir cümlesinde bu Hayati Sıfatlar şu şekilde sayılmıştır;

1.HAYAT 2.İLİM / 3.İRADE 4.KUDRET / 5.SEM' 6.BASAR 

7.KELAM 8.TEKVİN (Varetme ve Yaratma Sıfatı) 

Bu daha önce sayılan vucud, vahdet, kıyam, kıdem, beka ve vahdaniyet olmak üzere Zati (6) sıfatı ile  buradaki Hayati (8)  sıfatından  yani TOPLAM "14" VACİB sıfatın olumsuzuların karşıtı olan NAKIS sıfatlar ise mantıken ve aklen O'na izafe edilemesi mümtenidir. Yüce Yaratıcıya atfedilemeyen 14 MÜMTENİ SIFATTAN, Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Beri ve Aridir.;

1.YOKLUK 2.ÇOKLUK, 3.HUDUS, 5.FENA, 6.MÜMASELET VE MÜŞABEHET 7. ÖLÜLÜK (DİRİ-DEĞİL) 8.CAHİLLİK 9.İRADESİZLİK 10.ACİZLİK 11.İŞİTMEMEK 12.GÖRMEMEK, 13.KONUŞMAMK, 14.YARATMAMK.