ESMA-İ HÜSNA  (CAİZ SIFATLAR)

              Akli ve Hissi olarak tanınan ve bilinen bu on dört vacib / mümteni  bari / beri sıfatından başka ALLAH (Celle Celalüh) İSM-İ HAS'sının, Aklın icab ettirdiği ve Kalbin luzum gördüğü, Kitab ve Hadisde nakli olarak bildirilen DOKSANDOKUZ İSMİ vardır. Bunlar CAİZ SIFATLAR olarak adlandırılmaktadır. 
             Haşir suresinin son ayetleri ile Hadid süresinin ilk ayetleri,  "El-Esma-ül Hüsna" olarak,  sabah akşam okunun meşhur bir aşirdir. 

             Ayrıca Cevşen-ül Kebir de 1001 tanesi tadad edilmiştir. Kur'an-ı Hakim'in Konu sonlarında ilahi isimlerle yapılan fezlekeler nazara alınırsa Cenabı Hakk'ın güzel isimlerin adedlerinin bu bildirilenlere mühasır olmadığı anlaşılmaktadır. 

Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin İsm-i Has'sı olan "ALLAH" (Celle Celalüh) olan ZAT İSMİNDEN başka Hadise Şerifte Esma-i Hüsna olarak doksan dokuz güzel isminden bahsedilmiş ve onları ihsa edenin (sayanın) cennete gireceği müjdelenmiştir. 

      Hadisi Şerifte bildirilen şimdi Esma-i Hüsna 33'er 3 gurub halinde WEB sayfamızda  orta hatta yerleştirilmiştir. Biz bu gurubları teşekkül ettirirken herhangi bir mikyas koymadık. Sırasıyla yerleştirdik. Ancak esmanın celali, cemali ve kemali şuunata göre tasnifi mümkün olabilir. Fakat her esmanın hem celali, hem cemali hem kemali  tecellisi olacağından  bu tasnif olsa da olur, olmasada olur. Fakat biz öğrenme kolaylığı  olsun diye bu guruplamayı yaptık. Hamd davasını ve Hüda duasını içeren Fatiha-i Şerifenin delaletiyle, Tahhiyat-ı Mübareke ve Salavat-ı Tayyibeyi kapsayan teşehhüdün şehadetiyle, Rabb-i Azim ve Rabb-ı A'la'yı takdis ve tesbih eden Namazın ruku ve sucudlarının işaretiyle  aldığımız Hazreti Üstadımızın asarından  aldığımız bu nurani dersi Ona rahmet vesilesi olmak üzere burada kaydettik. Eğer tevfik refik olursa, 99 esmanın her birini  çalışıp dersimizi aldıktan sonra her bir isim için bir sayfa açmayı düşünüyoruz. Bundan sonrada Cenabı Hak lutfederse Hazreti Üstadın namaz tesbihatında yaptığı esma duasına  sıra gelecektir.