İNSANBİLİMİN TEMELLERİ HAKKINDA

Bu web sayfası;
İNSANBİLİM hakkında yaptığımız çalışmanın,  düzeltilmeden ve tamamlanmadan,  eleştirilmek ve geliştirilmek için kamuya açılmasından ibarettir. İnsanbilimin temelleri hakkında kitabımız sürekli değiştiğinden   1980 yılından beri bir türlü bitmek bilmedi ve  yayımlanması mümkün olmadı.
Fakat buna karşın, BU SÜRE  içinde bilişim ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler, insanlar arasındaki fikir alışverişini hızlandırıp kolaylaştırdı. Bizde bu fırsattan istifade ederek,
konuyla ilgilenenler başta olmak üzere insanbilimin her  alanında  uzman  değerli araştırmacıların ve saygıdeger yazarlarında ilgilerini bekliyerek;
düşüncemize "konuk"
 kitabımıza "gözlemci",
dersimize "öğretmen"
görüşümüze "eleştirmen"
olarak davet ediyoruz.

Çalışmaların  insanbiliminin temelleri  ve ekler bölümünün (giriş ve yöntembilim başlıkları) ilk başlıkları üzerinde fazlaca durduk. Konunun tamamına girmeden bu bölümlerle önceden ANLAMA ve TANIMA imkanı bulacağınızı düşündük. Bu nedenle incelemeye bu iki bölümden başlamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca  kitabın tamamına ilişkin  FİHRİSTİ de yayımlamak suretiyle kitap hakkında genel bir fikir vermek istedik.

Eğer Osmanlıca'ya ARAPÇA deyip hakir görenlerden yada Öztürkçe'ye  UYDURUKÇA  deyip aşağı bulunlardan değilseniz, sizi biçimden  sıyırıp içeriğe götürme imkanı olacak , kalıbdan kurtarıp muhtevaya çağırma olanağı doğacaktır. Çünkü sentaktik dış yüzden  semantik iç yüze  geçebilmenin koşulu,  ancak ve ancak lisan  dokunulmazlığını  kitap kutsallığından ayırmaktır. Başka bir ifadeyle   ülkü ve ikeye  olan bağlılığı dil tutuculuğundan kurtarmaktır. Bu da gerçeğin  bilgiyi belirlediği önermesini onama ile eşdeğer doğrunun sözden önce geldiği  yargısını tasdik etmeye bağlıdır. Aksi halde bilgimizi perdeleyen inanç duygusu gerçek gündüzünü karartır, biliyorum.    Sözümüzü örten duygu sisi gerçek güneşini kapatır, diye düşünüyorum.

Bu okuyucunun düşünceyi örten  duygu  perdesine  ilişkin  "bir" sorununa işaretten sonra, yazarın "birçok" yanlışlarından bir kaç tanesini sıralamak istiyorum: Birkere yazılarda, sözcük yazım  yanlışlarından,  söz dizim düşüklüklerinden,  üslüb perişanlıklarından  dolayı peşinen özür diliyorum. Şaşıracaksınız biçimin düşüklüğü ile  içeriğin yüksekliği arasındaki tezada. İnsanın değerinin büyüklüğünü vurgulayan ve hakikatın öneminin yüceliğini  bu içerik adına bunu dahi hoşgörmenizi diliyorum.  Kasıtla yapılmamış mantıkı tutarsızlıklar için uyarınızı  ve erişilememiş  verilerden doğan bilimsel aykırılıklar  hakkında da yardımınızı bekliyorum.


  

 
 

İNSANBİLİMİN TEMELLERİ

1. GİRİŞ (1)................................................

2. FELSEFİ ANTROPOLOJİ .....................................

2.1 - Üexkull'ün Çevre Teorisi (2)

2.2 - Hayvanın Çevresi

2.3 - İnsanın Dünyası

2.4 - İnsan Felsefesi mi, İnsan Fenni mi?

2.5 - Tasvir (Betimleme) ve İzah (Açıklama)

2.6 - Sorun Kaynakta mı, Erekte mi ?

3. MAX SCHELER'DE İNSAN .................................... 3.1 - İdeleştirme Aktı (3)

3.2 - Savı Kanıtsama

3.3 - Dört Problem (4)

3.4 - Menşe/menba/maden - ukde/ asl /esas

3.5 - Varlık ve Yokluk 

3.6 - Yarısı koparılan İlim (5)

4. DİN'DE İNSANIN KÖKENİ ..................................... 4.1 - İlk Aile Cennetten (6)

4.2 - İsimlerin Öğretilmesi

5. TABİAT .................................................... 5.1 - Belirsiz-Kapalı Kesin Tanım!

5.2 - Kainat Ağacı

5.3 - Akıldışı Uçurumlar

5.4 - İçten Fakat Ürküten İtiraf (7)

5.5 - Buyuran-Uyan Çelişkisi (8)

5.6 - Amaca Uygun Anlam

5.7 - Semiotik Çözümleme (9)

6. SÖZDE FELSEFE ............................................. 6.1 - Akıl ve Kalb

6.2 - Felsefe Dışı Sonuçlar

6.3 - Dört Bilgi Kaynağı

6.4 - Akıl ve İdeoloji (10)

7. DİN VE AKIL ................................................ 7.1 - Hakikatın Genişliği Gayba Gönderir

7.2 - Muhbir Sadık ve Emindir

7.3 - Değişmezlik ve Kesinlik

7.4 - Özdeşlik ve Özgürlük

7.5 - Şuur ve Hayat

7.6 - Akıl Üstü Dört İş ve Üst Dilde Üç Nitlik (11)

7.7 - Mahz Akıl ve Sırf Kalb

8. NETİCE (12)(13).............................................

 
E K L E R 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

 


1. Yöntembilim (İlimler-sınıflaması) ............................

2. Evrim Kavramı Üzerine .....................................................................

3. Birleme: Parçayı Bütünleme ve Yanlıyı Kavuşturma .............

4. İki Dünya....................................................

5. Fünun-u Medeni ve Ulumu-u Dini ...............................

6. Dünyadaki Yabancı ............................................

7. Resmi Bilimin Politik Temeli .................................

8. 4444 Sırrı: Çift Yaratılış....................................

9. İnsan Kavramının Eksenleri ...................................

10.Çağdaş Toplumsal Özümleme ....................................

11.Ümidimiz ve Beklentimiz ......................................

12.Hak ve Hakikat................................................

13.Yöntembilimin Çağrısı ........................................